Ur videon: Som en tjuv om natten, Barknåre, 080707. DVD loop 7:15 min © Carl Johan Erikson, 2008
   
   
   
  Carl Johan Erikson
  HOME - WORKS - OLDER WORKS - CV - CONTACT
   
   
 

Som en tjuv om natten, Barknåre, 080707.

Sommaren 2008 får konstnären Carl Johan Erikson impulsen att bryta sig in i ett frikyrkokapell på landsorten. Utan mål och riktning går han igenom kapellet och hittar slutligen i en kartong två dopdräkter, slitna och lite fläckiga. Han lägger ut dem på golvet i kapellet och tar dem sedan med sig.
Inom delar av frikyrkorörelsen har man, med hänvisning till Bibeln, sagt att Jesus återkomst kommer att ske när man minst anar det. Jesus kommer att återvända ”som en tjuv om natten” (Thess. 5:2). I Sverige har frikyrkan marginaliserats, splittrats och avknoppats i sektliknande församlingar. Men inte minst i USA, där kristendomen har ett stort grepp och en påverkan på en ansenlig del av befolkningen, närs bland många människor hoppet om Jesus återkomst. Scenarierna kring återkomsten har i USA i lika hög grad blivit en del av en rädslans kultur som en hoppets kultur. ”Left behind” är det begrepp som varnar för bristen på förberedelse, predikanter frammanar bilder av förarlösa bilar och kvinnor som flyger ut genom köksfönstret med förklädet knutet runt midjan. Vänner och anhöriga och vänner följer Jesus upp till himlen och lämnar de otroende och tvivlande kvar.

Ur kaltalog från utställningen En annan ordning, Konsthall C, Magnus Bärtås, 2008 (English vesrion soon)