Carl Johan Erikson

Tank 47, Mo.
2/12

American Tanks, 2003 -

"I serien ”American Tanks” avbildas moderna amerikanska dopgravar, oftast byggda i glasfiber och plast, helt i avsaknad av människor. Långt ifrån de associationer platserna normalt sett ger av en andlig och rituell värld som både exkluderar och lovar tillhörighet. Den gemenskap församlingen bjuder är en gemenskap uppbyggd kring koder och konventioner. En gemenskap präglad av starka värderingar, där samtidigt alla svar står att finna. Hotfull och skrämmande för den som står utanför. Carl Johan Erikson lyfter sin egen erfarenhet till att omfatta existentiella frågor på ett allmängiltigt plan om det universella i människans eviga jakt på en meningsfull tillvaro." Utdrag ur text av Gunilla Muhr, CFF. Projektet är pågående. (English version soon)